sê ri phim truyền hình Người ngoại tộc Updates

a video đã được thêm vào: Outlander Season 7: Part 2 Teaser (HD) Returning 2024 cách đây 6 tháng by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander: Season 7, Episode 8 Release ngày and Time cách đây 7 tháng by Sharelle1212
a link đã được thêm vào: Watch an Exclusive Sneak Peek: Roger and Brianna (S.7, episode 7) cách đây 7 tháng by Sharelle1212
a video đã được thêm vào: Outlander 7x08 Promo "Turning Points" (HD) Season 7 Episode 8 Promo Mid-Season Finale cách đây 7 tháng by Makeupdiva
a link đã được thêm vào: 5 Details bạn Might Have Missed in Season 7, Episode 6 of 'Outlander ' cách đây 7 tháng by Sharelle1212
a video đã được thêm vào: Outlander 7x07 Promo "A Practical Guide For Time-Travelers" (HD) Season 7 Episode 7 Promo cách đây 7 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Outlander 7x06 Promo "Where The Waters Meet" (HD) Season 7 Episode 6 Promo cách đây 7 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Outlander 7x05 Promo "Singapore" (HD) Season 7 Episode 5 Promo cách đây 7 tháng by Makeupdiva
a link đã được thêm vào: Outlander’s Claire and Jamie Snuggle, Plan for the Unfortunate Event of Their Deaths cách đây 8 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 7x04 Promo "A Most Uncomfortable Woman" (HD) Season 7 Episode 4 Promo cách đây 8 tháng by Makeupdiva
a link đã được thêm vào: Outlander Season 7 Fiery Twist Ahead cách đây 8 tháng by Vampyxo
a video đã được thêm vào: Outlander 7x03 Promo "Death Be Not Proud" (HD) Season 7 Episode 3 Promo cách đây 8 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: The Cast Of "Outlander" Finds Out Which Characters They Really Are cách đây 8 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 20 Best Outlander Moments cách đây 8 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 7x02 Promo "The Happiest Place On Earth" (HD) Season 7 Episode 2 Promo cách đây 8 tháng by Makeupdiva
a link đã được thêm vào: Outlander Season 7 Sneak Peek: Jamie and Claire Enjoy a Rare Moment in Which Neither cách đây 8 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander | Season 7 Official Trailer | STARZ cách đây 9 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander: Season 7 - Official Trailer cách đây 9 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Season 1 Episode 1 Clip hơn một năm qua by bruno_knolle
a link đã được thêm vào: Outlander to End With Season 8, Starz Greenlights Blood of My Blood Prequel hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Times Claire Was a Badass on Outlander hơn một năm qua by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Casts Mất tích in không gian Actor as William Ransom, Jamie's Adult Son hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x08 Promo "I Am Not Alone" (HD) Season 6 Episode 8 Promo Season Finale hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x07 Promo "Sticks and Stones" (HD) Season 6 Episode 7 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x06 Promo "The World Turned Upside Down" (HD) Season 6 Episode 6 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x05 Promo "Give Me Liberty" (HD) Season 6 Episode 5 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Just Shortchanged One of the Saga's Biggest Emotional Moments hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x04 Promo "Hour of the Wolf" (HD) Season 6 Episode 4 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Intimacy Coordinator Vanessa Coffey, Stars Lauren Lyle and César Domboy Take Us hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x03 Promo "Temperance" (HD) Season 6 Episode 3 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x02 Promo "Allegiance" (HD) Season 6 Episode 2 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Unscripted Outlander Moments That Were Kept in the hiển thị hơn một năm qua by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Season 6 Trailer: Claire and Jamie Steel Themselves as Danger Approaches hơn một năm qua by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Season 6: New Opening Sequence Teases Tumultuous Era for Claire and Jamie — Watch Video hơn một năm qua by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Sets Season 6 Premiere ngày hơn một năm qua by jasamfan23
an icon đã được thêm vào: Sam Heughan hơn một năm qua by KarinaCullen
a poll đã được thêm vào: Which? hơn một năm qua by mitsaki
a link đã được thêm vào: Outlander Renewed for Season 7 hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x12 Promo "Never My Love" (HD) Season 5 Episode 12 Promo Season Finale hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x11 Promo "Journeycake" (HD) Season 5 Episode 11 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Differences Between Outlander sách & TV hiển thị hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x10 Promo "Mercy Shall Follow Me" (HD) Season 5 Episode 10 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x09 Promo "Monsters and Heroes" (HD) Season 5 Episode 9 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x08 Promo "Famous Last Words" (HD) Season 5 Episode 8 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x07 Promo "The Ballad of Roger Mac" (HD) Season 5 Episode 7 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a comment was made to the poll: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by drewjoana
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by drewjoana
a video đã được thêm vào: Outlander 5x06 Promo "Better to Marry Than Burn" (HD) Season 5 Episode 6 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Best Outlander Moments hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What's your yêu thích season so far? hơn một năm qua by scherzyfan26