sê ri phim truyền hình Người ngoại tộc Updates

a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Times Claire Was a Badass on Outlander cách đây 15 ngày by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Casts Mất tích in không gian Actor as William Ransom, Jamie's Adult Son cách đây 19 ngày by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x08 Promo "I Am Not Alone" (HD) Season 6 Episode 8 Promo Season Finale cách đây một tháng 1 by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x07 Promo "Sticks and Stones" (HD) Season 6 Episode 7 Promo cách đây một tháng 1 by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x06 Promo "The World Turned Upside Down" (HD) Season 6 Episode 6 Promo cách đây một tháng 1 by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x05 Promo "Give Me Liberty" (HD) Season 6 Episode 5 Promo cách đây một tháng 1 by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Just Shortchanged One of the Saga's Biggest Emotional Moments cách đây 2 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x04 Promo "Hour of the Wolf" (HD) Season 6 Episode 4 Promo cách đây 2 tháng by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Intimacy Coordinator Vanessa Coffey, Stars Lauren Lyle and César Domboy Take Us cách đây 2 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x03 Promo "Temperance" (HD) Season 6 Episode 3 Promo cách đây 2 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 6x02 Promo "Allegiance" (HD) Season 6 Episode 2 Promo cách đây 2 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Unscripted Outlander Moments That Were Kept in the hiển thị cách đây 2 tháng by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Season 6 Trailer: Claire and Jamie Steel Themselves as Danger Approaches cách đây 4 tháng by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Season 6: New Opening Sequence Teases Tumultuous Era for Claire and Jamie — Watch Video cách đây 6 tháng by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Sets Season 6 Premiere ngày cách đây 6 tháng by jasamfan23
an icon đã được thêm vào: Sam Heughan cách đây 8 tháng by KarinaCullen
a poll đã được thêm vào: Which? cách đây 11 tháng by mitsaki
a link đã được thêm vào: Outlander Renewed for Season 7 hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x12 Promo "Never My Love" (HD) Season 5 Episode 12 Promo Season Finale hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x11 Promo "Journeycake" (HD) Season 5 Episode 11 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Differences Between Outlander sách & TV hiển thị hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x10 Promo "Mercy Shall Follow Me" (HD) Season 5 Episode 10 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x09 Promo "Monsters and Heroes" (HD) Season 5 Episode 9 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x08 Promo "Famous Last Words" (HD) Season 5 Episode 8 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x07 Promo "The Ballad of Roger Mac" (HD) Season 5 Episode 7 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a comment was made to the poll: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by drewjoana
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by drewjoana
a video đã được thêm vào: Outlander 5x06 Promo "Better to Marry Than Burn" (HD) Season 5 Episode 6 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Best Outlander Moments hơn một năm qua by jasamfan23
a poll đã được thêm vào: What's your yêu thích season so far? hơn một năm qua by scherzyfan26
a video đã được thêm vào: Outlander 5x05 Promo "Perpetual Adoration" (HD) Season 5 Episode 5 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x03 Promo "Free Will" (HD) Season 5 Episode 3 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Outlander 5x02 Promo (HD) Season 5 Episode 2 Promo hơn một năm qua by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Outlander Season 5 Finally Gets A Premiere ngày bởi Starz hơn một năm qua by HoltNLucy4Ever
a video đã được thêm vào: Outlander | Season 5 In Production | STARZ hơn một năm qua by nermai
a photo đã được thêm vào: Outlander "Man of Worth" (4x13) promotional picture hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: How Outlander Season 4 Is Different From Outlander, Book 4, 'Drums Of Autumn' hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'Staying' Season Finale Clip | Season 4 hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'Roger Returns' Season Finale Clip | Season 4 hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Inside the World of Outlander | 'Man of Worth' Season Finale BTS Clip | Season 4 hơn một năm qua by nermai
a comment was made to the poll: Rate Season 4 hơn một năm qua by drewjoana
a poll đã được thêm vào: Rate Season 4 hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: What to Expect in Outlander Season 5, According to Diana Gabaldon’s sách hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'Idiot' Ep. 12 Clip | Season 4 hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander finale: Producers considered an alternative, potentially irksome finale hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander finale: John chuông, chuông, bell had a blast getting pummeled bởi the Mohawk hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander finale recap: A story worth telling hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Inside the World of Outlander | 'Providence' Ep. 12 BTS Clip | Season 4 hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: Why Outlander used the saddest song ever to end the penultimate episode hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander: Richard Rankin breaks down his most emotional scene to ngày hơn một năm qua by nermai