otaku Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

pandafangirl đã đưa ý kiến …
Just go to the anime người hâm mộ club, the other peeps are there c: đã đăng hơn một năm qua
roynoris15 đã đưa ý kiến …
Hello my fellow otaku! đã đăng hơn một năm qua
big smile
unknownK5 đã đưa ý kiến …
HELLO fellow OTAKU! đã đăng hơn một năm qua
animeisbest đã đưa ý kiến …
Hellooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! đã đăng hơn một năm qua
big smile
razor_nakamore đã đưa ý kiến …
WOOOOOOOOOOOO!!!! GOOOOOOOOOOOOOO OTAKUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YEAHHHHHHHHHHHHHHHH! WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!........but seriously...GO OTAKUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua