Oscar Isaac Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

big smile
evermindforever đã đưa ý kiến …
TBH I'm betting on Isaac to be the first actor nammed Oscar to win and Oscar. I'm thinking it'll happen in 5 years. I serioulys believe this. đã đăng hơn một năm qua
evermindforever đã đưa ý kiến …
omg, Oscar Isaac actually won a Golden Globe :,) đã đăng hơn một năm qua
evermindforever đã đưa ý kiến …
I'm the only người hâm mộ in the spot and I still keep updating it, lol
I updated it to myself, how sad =p đã đăng hơn một năm qua
EX-MACHINA đã bình luận…
Not anymore!!! hơn một năm qua
evermindforever đã bình luận…
yay! hơn một năm qua