Oritsé Williams Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

Mitchellturner1 đã đưa ý kiến …
xin chào Oritse is it possible if bạn surprise my sister with bạn coming because she wants to meet Aston Merrygold so my address is 10 Marinel house in Luân Đôn and I'm a người hâm mộ of bạn guys đã đăng hơn một năm qua
ORITSEfan đã đưa ý kiến …
if u would write back to us that would be the best thing eva!! đã đăng hơn một năm qua
ORITSEfan đã đưa ý kiến …
OMG ORITSE UR THE BEST LUV U SOOO MUCH!! P.S me and ILOVEORITSE are huge oritse những người hâm mộ and we willl luv u 4eva untill we die!! đã đăng hơn một năm qua
ILOVEORITSE đã đưa ý kiến …
tình yêu U ORITSExxxxxxxxx
JLSster 4 EVA!!!!
ORITSE người hâm mộ 4 EVA!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
jlsrock8 đã đưa ý kiến …
Oritse plz add me not jokin đã đăng hơn một năm qua
laurenandaston đã bình luận…
He Has Swag♥ . hơn một năm qua
jlsrock8 đã bình luận…
i know hơn một năm qua
smalling12 đã bình luận…
he is the best member of jls :p p.s hes sooooo cute xxxx hơn một năm qua
jlsrock8 đã đưa ý kiến …
plz add me đã đăng hơn một năm qua
jlsrock8 đã đưa ý kiến …
xin chào i tình yêu jls and i want your autographs but dont have tickets can bạn help me? đã đăng hơn một năm qua
laurenandaston đã đưa ý kiến …
Im soo excited and it aint even my Birthday lol♥
Happy Birthday to bạn ,Happy Birthday to bạn , Happy Birthday Dear Oritse Happy Birthday tooo you♥♥♥♥
Have a great ngày And Night Loveyouhh Soo Muchhh♥♥♥♥
Lauren JLS Merrygold♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
jlsrock8 đã bình luận…
whos your fav, hơn một năm qua
heart
Thallia đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay tình yêu u and the others,love the video she m@ke's me wanner đã đăng hơn một năm qua
Mysticfallstown đã đưa ý kiến …
If u are đọc this Oritse then Happy Birthday. Hope u have a brilliant time! :) đã đăng hơn một năm qua