tạo phiếu bầu

One cây đồi núi, hill One Cây đồi Núi, Hill Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị one cây đồi núi, hill số phiếu bầu (4901-5000 of 14315)
người hâm mộ lựa chọn: Sophia: dating Austin Nichols
48%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Yes there just a waste of time
Yes there just a waste of time
51%
No i like them
25%
người hâm mộ lựa chọn: Are bạn my tutor hoặc my shrink?
43%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Definitley... They made the show!!! I miss them so much
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Amazing <3
54%
24%
người hâm mộ lựa chọn: ME!!!!!!!
ME!!!!!!!
97%
nahh
3%
người hâm mộ lựa chọn: Act like a pirate
49%
40%
người hâm mộ lựa chọn: girly_girl: A fallen Raven
69%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Jeyton, 'Its a good thing were taking it slow -yeah, slow'
49%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton, Its you, the one i want tiếp theo to me when all my dreams come true
46%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Blonde
49%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Jeyton, I could....Forever -& it Still wouldnt have been long enough
43%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan has flashbacks of Haley, crashes on purpose ; 2x19
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: xQueenOfHearts;'If you're lucky, I mean if you're the luckiest person...'
17%
15%
hòa!
43%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Brucas, i tình yêu bạn & i tình yêu bạn too -pretty girl
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Clay and Quinn
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Julian
72%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Peyton
64%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Jake and Peyton
63%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Lucas
58%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan and Haley
74%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Naley, 'You shouldnt have done that Nathan, yeah -i wanted too'
57%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton, Locking eyes & Thats me indside your head
60%
25%
người hâm mộ lựa chọn: No
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Couple:Naley
38%
37%
người hâm mộ lựa chọn: The "I've never" game
36%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: River Flows In bạn - One cây đồi núi, đồi núi, hill Cast AU (Brooke has cancer)
23%
19%
người hâm mộ lựa chọn: OMG yes
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton, Jake and Jenny
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Sam and Jack
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Lydia's
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Quinten's
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Jamie's accident
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Don't say I never gave bạn anything.
51%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Your art matters. It's what got me here.
31%
24%
người hâm mộ lựa chọn: haley(2)
25%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Celebration bởi Kool and The Gang
32%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 4x21
71%
20%
người hâm mộ lựa chọn: go skydiving
36%
19%
người hâm mộ lựa chọn: yes!! (this is the one from 1x01)
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 6x24
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu Mommy
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas
68%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan Scott
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Brucas
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: "My best friend is an idiot" issue
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: sick of it
sick of it
73%
builds suspense on the final 4...
15%
người hâm mộ lựa chọn: Keith
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Chlarkfan: the black con cừu, cừu
24%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kissing On giường
42%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
65%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
64%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Jessica4695
49%
14%
người hâm mộ lựa chọn: laughingGrl;'At this moment there are 6,470,818,671 people in the world...'
36%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke & Lucas
44%
41%
người hâm mộ lựa chọn: "Good girls don't... But she does." {Brooke's}
53%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Naley
51%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton
43%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Naley
74%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Naley
50%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Naley
51%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Naley
41%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Naley
46%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Chase
76%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Karen and Keith
52%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Quinn and Clay
43%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Bevin and Skills
48%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Nathan
55%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Brulian
48%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Haley being depressed
58%
28%
người hâm mộ lựa chọn: No
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Faithful, stable "always & forever"
42%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke
43%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke
36%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton
36%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke
46%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke
39%
28%
hòa!
28%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Hales
78%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas- all the time
95%
5%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke & Peyton
67%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke & Lucas
67%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke
73%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke & Lucas
46%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke & Julian
47%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan & Haley
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton
58%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas & Peyton
47%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Jake & Peyton
52%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan & Haley
54%
24%
người hâm mộ lựa chọn: From the pilot
From the pilot
49%
31%