One cây đồi núi, hill trích dẫn Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "You know, I think you're in the wrong store. You're looking for Slut vựa, chuồng trại, vựa, chuồng trại, barn downstairs"?
Choose the right answer:
Option A Haley
Option B Brooke
Option C Rachel
Option D Peyton
 lucysmileyface posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save