Olivia Dunham Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

surprise
smile19 đã đưa ý kiến …
I got my Dedicated Medal!!!! đã đăng hơn một năm qua
Laisalves8 đã bình luận…
Congrats! hơn một năm qua
smile19 đã bình luận…
Thanks! <3 hơn một năm qua
ILoveMySeries đã đưa ý kiến …
she's so great with children! it's adorable♥ đã đăng hơn một năm qua
Zipa đã đưa ý kiến …
I think we really need a new icon... because this one is from Brown Betty and she wasn't really herself... đã đăng hơn một năm qua
clm-anomaly đã bình luận…
I agree. hơn một năm qua
sk91 đã bình luận…
agreed. she even doesn't look like herself... hơn một năm qua
Emm_xD đã bình luận…
yep, I agree too. She looks totally different :/ hơn một năm qua
CZGIronMan đã bình luận…
shall whe get down to business then to change it :D hơn một năm qua
crying
misanthrope86 đã đưa ý kiến …
Did I miss a spot biểu tượng vote? *checks* Nooo.... If people want to change the spot icon, can't we all vote on it? We are all members of this club, so we should all get a say. đã đăng hơn một năm qua