Number Six Updates

a comment was made to the fan art: Fïle:Eo cïrcle Red Number-6.Svg - Wïkïmedïa Commons hơn một năm qua by Jonesey125
fan art đã được thêm vào: Fïle:Eo cïrcle Red Number-6.Svg - Wïkïmedïa Commons hơn một năm qua by Jonesey125
a comment was made to the poll: Is she your yêu thích character in I Am Number Four? hơn một năm qua by pawelfive
a video đã được thêm vào: Number Six - Explosive Hallway hơn một năm qua by segafan
a video đã được thêm vào: Best Scene (w/ Six) hơn một năm qua by segafan
a video đã được thêm vào: Number Six - Bad Reputation hơn một năm qua by segafan
a video đã được thêm vào: Number Six - Fighting Scene hơn một năm qua by segafan
a video đã được thêm vào: Number Six - Indestructable hơn một năm qua by segafan
a video đã được thêm vào: Number Six - Ultranumb hơn một năm qua by segafan
a video đã được thêm vào: Number Six - Teresa Palmer hơn một năm qua by segafan
an icon đã được thêm vào: Six hơn một năm qua by segafan
a comment was made to the poll: bạn want her with.. hơn một năm qua by LucyStark
a video đã được thêm vào: Number Six's Red bò đực, con bò, bò đực, con bò, bull Scene hơn một năm qua by jem_
a video đã được thêm vào: No. 6 - Like A Loaded Weapon [I am Number Four] hơn một năm qua by jem_
a video đã được thêm vào: Teresa Palmer: I Am Number Four Interview hơn một năm qua by Movie_BUFF024
a video đã được thêm vào: I Am Number Four: "Burning Down the House" Official Movie Scene hơn một năm qua by Movie_BUFF024
a video đã được thêm vào: I Am Number Four: "Number Six" Official Movie Scene hơn một năm qua by Movie_BUFF024
a wallpaper đã được thêm vào: Number Six hình nền hơn một năm qua by Movie_BUFF024
a poll đã được thêm vào: Is she your yêu thích character in I Am Number Four? hơn một năm qua by Movie_BUFF024
a poll đã được thêm vào: bạn want her with.. hơn một năm qua by Movie_BUFF024
a video đã được thêm vào: Number Six hơn một năm qua by segafan