đặt câu hỏi

Nu'est Các Câu Trả Lời

 hiển thị các câu trả lời Nu'est đến 1 trên tổng số 7
« trước đó  |  tiếp theo »
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
10 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
28 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
12 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
13 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
9 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
55 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này