Norway: Hetalia Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

Aph-Finland đã đưa ý kiến …
why do so many ppl like Norway does this mean i'm not cute anymore :( đã đăng hơn một năm qua
heart
Jasmine_Secret đã đưa ý kiến …
On my ask account on dA that I share with my friend, I'm dating Norway... XDD đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
heart
mewmeema1 đã đưa ý kiến …
Yea! a norway club! <3, TT.TT its so lovely! đã đăng hơn một năm qua
ReloadError đã bình luận…
Ikr :3 hơn một năm qua
smile
missracoon đã đưa ý kiến …
I just adore Norway :D đã đăng hơn một năm qua
ReloadError đã bình luận…
Me too :3 hơn một năm qua
heart
hungryhetalia đã đưa ý kiến …
norway ish the hottest nordic đã đăng hơn một năm qua
marybanuag đã bình luận…
yeah i know that he is very hot hơn một năm qua
Aph-Finland đã bình luận…
am i not cute anymore u guys? hơn một năm qua
Lukas_Norway đã đưa ý kiến …
I didn't realize I was such a well-liked character. Well then. đã đăng hơn một năm qua
Apileq_Tuavi đã bình luận…
Oh, bạn are! A-And bạn deserve it, Nor-chan! ^^ hơn một năm qua
Skirt_2819 đã đưa ý kiến …
Norway is the Iggy of the nordics...he is the hottest one. XD đã đăng hơn một năm qua
XxXLolaXxX đã bình luận…
True, hơn một năm qua
Apileq_Tuavi đã đưa ý kiến …
Oh, Nor-san has a club! Sweet! :D đã đăng hơn một năm qua
laugh
SymmaGirl2 đã đưa ý kiến …
Yes. Mother of waffles, yes. I'm a proud Norwegian, and I learned to accept my ancestry because of this awesome sauce character! Geez, this guy put my British heritage to shame. And I tình yêu Iggy. That tells bạn something right there.*is le sorry for rambling* đã đăng hơn một năm qua
XxXLolaXxX đã bình luận…
ftw xD hơn một năm qua
XxXLolaXxX đã đưa ý kiến …
I would like this club to come to life. I noticed how there wasn't a Norway spot, so I added one. ^_^ đã đăng hơn một năm qua