North Korea Updates

a photo đã được thêm vào: The Great Leader has one dedicated người hâm mộ club hơn một năm qua by lucy32
a link đã được thêm vào: Is There Internet in North Korea? hơn một năm qua by lucy32
a comment was made to the photo: North Korean Army Babes hơn một năm qua by ChrisCalchi
a comment was made to the poll: Is the currrent leader of North Korea a big meanie face? hơn một năm qua by PurpleEagle
a video đã được thêm vào: North Korea 2015 New Year's Fireworks hơn một năm qua by ApexTV
a comment was made to the photo: Kim Jong-Il: Cake Face hơn một năm qua by feather18
an article đã được thêm vào: STOP TPP! COME ON! SIGN AND SPREAD THE WORD! hơn một năm qua by MisterH
a link đã được thêm vào: Visiting North Korea hơn một năm qua by lucy32
a link đã được thêm vào: ngẫu nhiên Pictures of North Korea hơn một năm qua by lucy32
a video đã được thêm vào: North Korean Party Rock Anthem ft Kim Jong Il hơn một năm qua by cbmilne33