NiziU Updates

a photo đã được thêm vào: Niziu cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 「RISE UP」 Dance Performance Video (M/V ver.) cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: [NiziU LOG] 👒 NiziU “촌캉스(チョンカンス)” EP2🍀 cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: マコの1コマ 🧡 Ep.43 cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 「RISE UP」 M/V Making Movie cách đây 4 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU (니쥬) - RISE UP | Show! MusicCore | MBC240717방송 cách đây 4 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU「RISE UP」featuring guide Video cách đây 6 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU「RISE UP」 M/V Reaction Video cách đây 6 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V cách đây 9 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser RIKU cách đây 9 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser RIMA cách đây 9 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: [NiziU LOG] 👒 NiziU “촌캉스(チョンカンス)” EP1🍀 cách đây 9 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 『VOGUE JAPAN』Official Website ×Dolce & Gabbana Behind the Scene cách đây 9 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: マコの1コマ 🧡 Ep.42 cách đây 9 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser MAKO cách đây 11 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser AYAKA cách đây 11 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser NINA cách đây 13 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser RIO cách đây 13 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser MAYA cách đây 13 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser MAYUKA cách đây 13 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬)「RISE UP」M/V Solo Teaser MIIHI cách đây 13 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU × KCON Nhật Bản 2024 Behind cách đây 13 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: [NiziU LOG] NiziU “촌캉스(チョンカンス)”Teaser cách đây 13 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU The Performance Behind cách đây 22 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: マコの1コマ 🧡 Ep.40 cách đây 22 ngày by Blacklillium
a wallpaper đã được thêm vào: 𝑵𝒊𝒛𝒊𝑼 𝟏𝒔𝒕 𝑬𝑷 『𝑹𝑰𝑺𝑬 𝑼𝑷』 Solo Teaser các bức ảnh cách đây 25 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU ASIA ngôi sao ENTERTAINER AWARDS 2024 Behind cách đây 25 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: [#NiziU_BDay] AYAKA Visual Film cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 1 🤍 cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 「Memories」 Dance Performance Making Movie cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU『SWEET NONFICTION』 TV SHOWS Behind Part.2 cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU『SWEET NONFICTION』 TV SHOWS Behind Part.1 cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU×ViVi Making Movie cách đây một tháng 1 by Blacklillium
fan art đã được thêm vào: Rise Up cách đây một tháng 1 by Blacklillium
an icon đã được thêm vào: Rise Up cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU Customizing In-Ear Monitor Behind cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: Thank bạn Yokohama campus♪ cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: Chatting at the end of club activities♪ cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: マコの1コマ🧡 Ep.37 cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: [DROP THE DANCE] NiziU(니쥬) | Feel Special / Siren etc. @KCON Nhật Bản 2024 cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: [DROP THE DANCE] NiziU(니쥬) | Feel Special / Siren etc. @KCON Nhật Bản 2024 cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU DayDay. SUPER LIVE 2024 Behind cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: [NiziU LOG]🔍NiziU RACE EP6 cách đây một tháng 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 「Memories」 Dance Performance Video (Another ver.) cách đây 2 tháng by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU người hâm mộ Meeting with U 2024 Nizi"U"niversity [SPORTS CLUB] cách đây 2 tháng by Blacklillium
a video đã được thêm vào: [NiziU LOG]🔍NiziU RACE EP5 cách đây 2 tháng by Blacklillium
a video đã được thêm vào: マコの1コマ🧡 Ep.36 cách đây 2 tháng by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 「Memories」 FanCam – NINA ver - cách đây 2 tháng by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 「Memories」 FanCam – MAYUKA ver - cách đây 2 tháng by Blacklillium
a video đã được thêm vào: NiziU 「Memories」 FanCam – MIIHI ver - cách đây 2 tháng by Blacklillium