Nikki Sixx Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

zuki825 đã đưa ý kiến …
I saw your hiển thị in Philadelphia in the early 80's bạn played with quiet riot and ozzy then I saw bạn in Jacksonville fl the dr feelgood tour in the 90's bạn guys rock I watched The Dirt and remembered how much I loved your band and I also know what it feels like to be unwanted I never really had a father! KEEP ROCKING đã đăng hơn một năm qua
larastarchild đã đưa ý kiến …
"Rock and Roll's got to be like a shot of Jack Daniel's. You've got to feel it burn."-NIKKI SIXX đã đăng hơn một năm qua
larastarchild đã bình luận…
I tình yêu Nikki in 80s!!!:) hơn một năm qua
Batmann13 đã bình luận…
oh my gosh i tình yêu nikki sixx so much and it doesnt help that hes so ADORABLE!!!!! hơn một năm qua
CrueRocks13 đã bình luận…
Nikki is so cute in the 80s!! hơn một năm qua
heart
BuffyJ442 đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn my darling Nikki I cant wait to see bạn again very soon đã đăng hơn một năm qua
big smile
MGGLover đã đưa ý kiến …
Vote Nikki Sixx for best bassist for Revolver Magazines Golden Gods

link đã đăng hơn một năm qua
dorrisdenise đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Nikki!!!!!! I hope bạn have the most kickass birthday ever!!!!!! I tình yêu bạn so much!!!!!! Rock on!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
iDejANCE412 đã đưa ý kiến …
ive been đọc his two books, they're AMAZING!♥ đã đăng hơn một năm qua
SiXX4LiFe đã đưa ý kiến …
bạn are the bestest ever đã đăng hơn một năm qua