trả lời câu hỏi này

Đêm kinh hoàng trước Giáng sinh Câu Hỏi

SIGN THE PETITION TO RELEASE NIGHTMARE BEFORE giáng sinh 3D ON DVD!!!!!! LINK IN các bình luận

 Frizzhead posted hơn một năm qua
next question »

Đêm kinh hoàng trước Giáng sinh Các Câu Trả Lời

AFIfreak said:
Oh man that would be awesome! bạn have my vote!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
DamianLUVR said:
thats sooo cool! alright, i'll sign the petition. :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
kittymissy75 said:
awsome ill sign!!

select as best answer
posted hơn một năm qua 
PiiXiiE said:
i just saw the 3D movie at the theatre last night. it was pretty awesome! n_n
select as best answer
 i just saw the 3D movie at the theatre last night. it was pretty awesome! n_n
posted hơn một năm qua 
*
ok, i signed! :)
PiiXiiE posted hơn một năm qua
*
cool picture
pensatibo posted hơn một năm qua
patient4479 said:
Awesome!! I'll sign!! I'll sign over and over...

select as best answer
posted hơn một năm qua 
maineishott2010 said:
HELL ya i tình yêu tht movie and u got my vote ill sign
select as best answer
posted hơn một năm qua 
laspanglish said:
HELL YEA!im totally signing! *signs list* =D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
LivingNightmare said:
bạn have my vote all the way!
That would rock.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Anti-Roxas said:
YYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
gwenmyers1997 said:
KOOL I'LL SIGN!
select as best answer
 KOOL I'LL SIGN!
posted hơn một năm qua 
Teto said:
yes i'll sign up!! i tình yêu the nightmare before christmas!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
pensatibo said:
i think they should realese nightmare before giáng sinh in DVD.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MuseFan16 said:
No.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
bạn have neve lived NEVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fanofzeldafan posted hơn một năm qua
next question »