NFL Pop Quiz

Which National Football League team mũ bảo hiểm has two green stripes running across the hàng đầu, đầu trang of the helmet, from front to back?
 Which National Football League team mũ bảo hiểm has two green stripes running across the hàng đầu, đầu trang of the helmet, from front to back?
Choose the right answer:
Option A New York Jets
Option B Seattle Seahawks
Option C Green vịnh, vịnh, bay Packers
Option D Philadelphia Eagles
 Adamant posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save