Neru Akita Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 16

big smile
celeste0502 đã đưa ý kiến …
Do bạn know hatsune zumi, taku luka, Taito,Chiloids, hoặc mikuo ? tham gia their người hâm mộ club!

Here is Zumi's link:

link đã đăng hơn một năm qua
Lennys_Girl đã bình luận…
NERU LOVES LEN.....IM NOT A người hâm mộ OF HER. hơn một năm qua
smile
neru_akita_101 đã đưa ý kiến …
i am new to this site some one out there can help me with my thông tin các nhân pic so i change it to neru akita pic plz help me đã đăng hơn một năm qua
neru_akita_101 đã bình luận…
ok i need helphelp help help hơn một năm qua
MikuPockyPocky đã bình luận…
Do bạn know how to change it? hơn một năm qua
big smile
blazeandarose đã đưa ý kiến …
I tình yêu Neru. :D đã đăng hơn một năm qua
AkitaNeru02 đã đưa ý kiến …
I tình yêu her to death! >< đã đăng hơn một năm qua
monkeyrockla đã đưa ý kiến …
She's epic đã đăng hơn một năm qua
big smile
PearlGirl đã đưa ý kiến …
I like Hatsune Miku but Neru is waaaay cooler. I tình yêu her song No Music, No Life but my favourite Neru song is Definitely Green is the Enemy. Only I wish Rin wasn't in it....I can't stand her.....I don't even know why....LOL đã đăng hơn một năm qua
blazeandarose đã bình luận…
I agree. I tình yêu Green Is The Enemy. hơn một năm qua
cheakmate đã đưa ý kiến …
Neru is just like a yellow Hatsune with one ngựa con, ngựa, pony tail! đã đăng hơn một năm qua
jazzagentplover đã bình luận…
YUP hơn một năm qua
nejiten2 đã đưa ý kiến …
Neru Akita is the best!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
yannao10 đã bình luận…
that is the best!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
ShugoChara100 đã bình luận…
I totally agree!!!!!!!!! hơn một năm qua
big smile
cutieangleyo đã đưa ý kiến …
Neru rock!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
wink
mikio đã đưa ý kiến …
neru is so cute XD đã đăng hơn một năm qua
cutieangleyo đã bình luận…
ikr XD hơn một năm qua
heart
torixyz đã đưa ý kiến …
I tình yêu AKITA NERU!!!! đã đăng hơn một năm qua
cool
katzneko đã đưa ý kiến …
neru rocks!
đã đăng hơn một năm qua
nejiten2 đã bình luận…
bạn GOT THAT RIGHT hơn một năm qua
Blackburn1000 đã đưa ý kiến …
Neru is like the vocaloid version of me only blond...
đã đăng hơn một năm qua
big smile
nejiten2 đã đưa ý kiến …
Neru Akita is the most awesomest vocaloid/bakyuloid (however bạn spell it) LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
lily-chan đã bình luận…
Boukaloid hơn một năm qua
smile
muffins123 đã đưa ý kiến …
no clue what bạn just said.please speak English đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kogami đã đưa ý kiến …
Ore wa suki Akita Neru-san ^U^ đã đăng hơn một năm qua
torixyz đã bình luận…
What?? Can bạn speak English please??? hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
i don't understand wht u say (sorry) hơn một năm qua
lily-chan đã bình luận…
I think Kogami is trying to say " I like Akita Neru ^U^ ". hơn một năm qua