NCT U Updates

a video đã được thêm vào: (TAEYONG) X 원슈타인 (Wonstein) 'Love Theory' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SURAN 수란 'Diamonds (feat. TAEYONG of NCT)' Official Live Performance Video cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [STATION : NCT LAB] NCT U 'coNEXTion (Age of Light)' Performance Video cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [STATION : NCTLAB] MARK 마크 'Child' MV cách đây 3 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: TAEYONG, JENO, HENDERY, YANGYANG, GISELLE 'ZOO' Stage Video cách đây 3 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Sticker (Will Not Fear )' MV cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 2021 'Beautiful' Performance Stage cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Amino Acid' MV | Analog Trip NCT 127: Escape From Magic Island cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT U 엔시티 U 'Universe (Let's Play Ball)' Dance Practice cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 2021 엔시티 2021 'Beautiful' MV cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [2021 MAMA] NCT 127 - Sticker (MAMA ver.) cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT U 엔시티 유 'Universe (Let's Play Ball)' MV cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Earthquake' Track Video cách đây 5 tháng by Stelenavamp
an icon đã được thêm vào: NCT 127 yêu thích Vampire cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 Performs 'Favorite (Vampire)' On The Kelly Clarkson hiển thị cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Favorite (Vampire)' Halloween Costume Ver. cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] NCT 127 - yêu thích (Vampire) cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Favorite (Vampire)' Dance Practice cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: REACTION to 'Favorite (Vampire)' MVㅣNCT 127 Reaction cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Favorite (Vampire)' MV cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Official Trailer | Analog Trip NCT 127: Escape From Magic Island cách đây 6 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: MAFIA DANCE with NCT127 cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Favorite' Mood Sampler - Catharsis cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Favorite' Mood Sampler - Classic cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Raiden 레이든 'Love Right Back (Feat. 태일 of NCT, lIlBOI)' MV cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127, Sticker (엔시티 127, Sticker) [THE hiển thị 210928] cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Sticker' Dance Practice cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Lemonade' Dance Practice cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Sticker' (Full Focused) cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT127, Sticker [2021 INK Incheon K-POP Concert] cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT127, nước chanh [2021 INK Incheon K-POP Concert] cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Sticker' Camerawork Guide cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: REACTION to ’Sticker’ MVㅣNCT 127 Reaction cách đây 7 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'Sticker' Comeback Stage cách đây 8 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 Made 'Sticker' for the những người hâm mộ cách đây 8 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127: Sticker cách đây 8 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 엔시티 127 'Sticker' MV cách đây 8 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Drop the Beat‼️🕺🏻🎶ㅣ’Music, Dance’ Dance Practice Behind cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: TEN 텐 'Paint Me Naked' Performance Video cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [STATION] TEN 텐 'Paint Me Naked' MV cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 X Amoeba Culture 'Save' MV cách đây 11 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [HAPPY DEBUT-DAY] (NCT U) - (The 7th Sense) l STAGEMIX l #5YearsWithNCTU hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'gimme gimme' Dance Practice hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Rewind : Blossom] (BAEKHYUN)(EXO), (DOYOUNG) - (Doll) MV hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ‘gimme gimme’ âm nhạc Video Behind the Scene hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127~Introduction of Members~ hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT 127 'gimme gimme' MV hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT | FULL LIVE hiển thị | MTV World Stage Indonesia hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Can't live without bạn hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (TAEYONG) & 마크(MARK) - 용(Dragon) [2020 KBS 가요대축제] 20201218 hơn một năm qua by Stelenavamp