hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 236 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Jenny Shepard  Buttons_59 0 61 hơn một năm qua
Ziva alive???  dhkneale 1 2258 hơn một năm qua
What do u think about a Tony & Ziva reunion movie hoặc a 2 giờ hiển thị  Kinglou0317 1 1709 hơn một năm qua
Ducky sees cá heo  JunoJim 0 2934 hơn một năm qua
Gibbs' watch  Gibbs4me 9 199730 hơn một năm qua
Pauley Perrette Contact Help?  Streex 2 15801 hơn một năm qua
Would bạn Rather  nikki8green6 3 6346 hơn một năm qua
NCIS A-Z Word Game  Rimasters 17 6540 hơn một năm qua
New To Site.  jstacy 0 3416 hơn một năm qua
Record Navy CIS  GloryMary 1 3660 hơn một năm qua
Final Tony episode  rukeith321 0 4758 hơn một năm qua
NCIS Time Game  Blue85 496 37727 hơn một năm qua
Surgery  Jesmeralda 1 7321 hơn một năm qua
Enter if bạn want Ziva to come back!  ncistivafan67 0 4637 hơn một năm qua
Create your Naval Crime Investigator!  WondersSoExotic 0 3145 hơn một năm qua
Tiva  SayItAndImYours 0 2797 hơn một năm qua
Episodes with giày dép examinations  footwearguy 0 3217 hơn một năm qua
Anyone want to make a NCIS người hâm mộ page with me  meadhbhk3 0 2969 hơn một năm qua
Good Fanfictions  Poseidonfan 0 3193 hơn một năm qua
đệ trình your người hâm mộ artwork and video  NCISfansub 0 2692 hơn một năm qua
Good news ,Watch NCIS Online  andyandjim 1 2776 hơn một năm qua
Everytime... (Forum Game)  nikki8green6 2 2184 hơn một năm qua
Corrupted Wish  nikki8green6 1 2300 hơn một năm qua
^, >, v Game  Blue85 7556 475552 hơn một năm qua
NCIS 10x11  xxgirlyxx107 1 3458 hơn một năm qua
Ziva dead?  revid 5 11434 hơn một năm qua
Character Elimination  becca85 1293 73376 hơn một năm qua
NCIS Banner Contest  Blue85 8 5293 hơn một năm qua
Season 10 premier! Pick one...  pippy40 4 4869 hơn một năm qua
NCIS biểu tượng Contest  Blue85 5 3313 hơn một năm qua
NCIS Nickname Game  Rimasters 12 4066 hơn một năm qua
NCIS Word Chain Game  Rimasters 151 15626 hơn một năm qua
NCIS biểu tượng contest ~CLOSED  nikki8green6 410 32028 hơn một năm qua
NCIS Banner Contest ~CLOSED  nikki8green6 216 19703 hơn một năm qua
Any new people interested in doing quizzes, games and more?  pippy40 1 2467 hơn một năm qua
FOTM Q&A: CLOSED  nikki8green6 70 9461 hơn một năm qua
NCIS FOTM (Fan of the Month) CLOSED  nikki8green6 45 5974 hơn một năm qua
NCIS ScreenCaps  nikki8green6 11 5934 hơn một năm qua
Tonights episode 2/7/12  smokinjoe62 0 2733 hơn một năm qua
Who thinks Tony Dinozzo and Ziva David should be a couple?  NCISFAN2013 17 6647 hơn một năm qua
TIVA in the episode "housekeeping" and the sneek peek of the tiếp theo episode  NCISfan101 0 3414 hơn một năm qua
The last NCIS episode I watched was.....  Lie_to_Me_123 203 13478 hơn một năm qua
abby  torties 0 3452 hơn một năm qua
True hoặc False Game :)  Lie_to_Me_123 393 26339 hơn một năm qua
NCIS  mariajose31 1 2555 hơn một năm qua
Ziva's mother  earane 2 3239 hơn một năm qua
The Cote De Pablo Project!  TonyandZivauk 0 2983 hơn một năm qua
Kiss slap hug  huddygirl2 168 14731 hơn một năm qua
Picture trích dẫn Game  ncisaddict 0 5188 hơn một năm qua
Rate the Character  cotedepablo 191 15662 hơn một năm qua
When is the first time Mcgee meets Abby? What Episode?  Mcgeeky 3 6681 hơn một năm qua
The vs game  Beckymarie 314 19808 hơn một năm qua
NCIS Episode Game  Rimasters 2 2115 hơn một năm qua
NCIS Fill In The Blank  Blue85 3 2458 hơn một năm qua
NCIS Hangman  Lie_to_Me_123 98 5927 hơn một năm qua
NCIS Hangman  Rimasters 2 2521 hơn một năm qua
NCIS Picture Game  Rimasters 1 1735 hơn một năm qua
NCIS-Tiva-Song Game  Rimasters 1 2200 hơn một năm qua
what episode?  elwinbart 0 2022 hơn một năm qua
WHO DO bạn MISS?  mariajose31 1 1868 hơn một năm qua
Cote de Pablo NEW CONTRACT!!  Irishtrish 1 2477 hơn một năm qua
Abby hoặc Ziva?  Hades223 2 1966 hơn một năm qua
Abby hoặc Ziva?  Hades223 0 2511 hơn một năm qua
Abby psychic  BluPheonix 0 3470 hơn một năm qua
thêm Forensic Goodness  bodyofproof 0 2505 hơn một năm qua
McGee's typewriter?  Lellibo 5 12867 hơn một năm qua
mcgee những người hâm mộ are mostly teenage geeky girls (me included) True hoặc False?  Mcgeeky 2 2559 hơn một năm qua
Check out McBaby!!!  AgentChristine 1 2687 hơn một năm qua
Ziva (Cote) leaving NCIS?  DaveX 2 11886 hơn một năm qua
It may just be me but?!  DaveX 0 2712 hơn một năm qua
Best word to describe.......[Round 35-ALIYAH] [OPEN]  friendsfan101 128 11971 hơn một năm qua
Picture Caption Game!  ziva_rocks 121 12766 hơn một năm qua
Fathers  Ciana1953 0 2479 hơn một năm qua
NCIS-help?  kaihans1 2 2106 hơn một năm qua
NCIS Spot biểu tượng and Banner Suggestions  x-missmckena-x 24 2358 hơn một năm qua
NCIS Toon  Bizarro7 0 2393 hơn một năm qua
NCIS Season 8 Premier Countdown!!  ziva_rocks 49 5184 hơn một năm qua
Will bạn tham gia the William Petersen Spot?  grissomsgirl 0 1640 hơn một năm qua
character's búp bê  karmala 0 2428 hơn một năm qua
câu hỏi =]  Douz 6 2078 hơn một năm qua
You'd never hear them say. . .  yay4wicked 10 2709 hơn một năm qua
NCIS A-Z  Lie_to_Me_123 161 16463 hơn một năm qua
Who Am I? Game  Blue85 9 3057 hơn một năm qua
ABC Game!  HotJugs22 3 2891 hơn một năm qua
i'm back!!! xin chào GUYS bạn missed me!  Mcgeeky 1 2056 hơn một năm qua
Season 8 Wish danh sách  ziva_rocks 8 2554 hơn một năm qua
người hâm mộ fiction.....TBC  nosirrah24 0 3317 hơn một năm qua
Added thêm To My Fic Guys!  NCISJess 5 2977 hơn một năm qua
Gibbs Rules  LaurenceT 4 3281 hơn một năm qua
Pauley Perrette On Twitter! — @HopeGardens Thanks You!  NCISfanatics 2 6463 hơn một năm qua
GIBBS' RULES T-SHIRT—Spiral Design—Rule Fifty-One  NCISfanatics 3 3320 hơn một năm qua
Pauley Perrette is Finally On Twitter! — @PauleyP  NCISfanatics 2 2819 hơn một năm qua
Pauley Perrette is Finally On Twitter! — @PauleyP —  NCISfanatics 2 4365 hơn một năm qua
Just in All the cast now back for Season 8!!!!!!  DaveX 0 2618 hơn một năm qua
Pauley Perrette & Michael Weatherly also on board for season 8  DaveX 0 3111 hơn một năm qua
NCIS Picture Hunt!  Lie_to_Me_123 55 22277 hơn một năm qua
NCIS Renewed for season 8  DaveX 3 5837 hơn một năm qua
Sandblast Promise?  ncis77 3 2935 hơn một năm qua
NCIS Fandom Questionaire  Blue85 7 4013 hơn một năm qua
Best Round to Describe...... [Round 18 - Tony and McGee!]  Lie_to_Me_123 112 13836 hơn một năm qua