Natsu Dragneel(Fairy Tail) Updates

a photo đã được thêm vào: 60 RDkuTlS3NG 6laxusdreyar hơn một năm qua by 0931569541
a comment was made to the wallpaper: natsu hơn một năm qua by mirakun
a question đã được thêm vào: do you love lucy? hơn một năm qua by mirakun
an icon đã được thêm vào: natsu hơn một năm qua by Arikirinmotoka
a wallpaper đã được thêm vào: natsu hơn một năm qua by Arikirinmotoka