Nate, Serena and Dan Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

heart
Tigerlily888 đã đưa ý kiến …
"Dan-a good shoulder to cry on, Nate-good shoulders!"-haha tình yêu bạn Serena! xoxo đã đăng hơn một năm qua
nateandjenny đã bình luận…
aw. yes. I prefer derena still hun. I never minded NS though. I don't like how she treats N u know? He deserves better. hơn một năm qua
nateandjenny đã đưa ý kiến …
both but I prefer Dan. I don't ship them anymore though. :( đã đăng hơn một năm qua
Derena_Brucas đã đưa ý kiến …
DERENA <3 đã đăng hơn một năm qua