Nate/Blair/Chuck Pop Quiz

“but your hair looks disgusting, did bạn even shower?” Who đã đưa ý kiến it and what episode?
Choose the right answer:
Option A Blair, Bad news Blair
Option B Chuck, The wild bữa ăn, bữa ăn, brunch
Option C Nate, Hi, society
Option D Blair, the Blair chó cái, chó cái, bitch project
 BlairChuckFan posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save