Nate Archibald Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

LaiaMaria đã đưa ý kiến …
He's so sexyyyyyyy xx đã đăng hơn một năm qua
nateandjenny đã đưa ý kiến …
nate is my absolute yêu thích guy on the show! đã đăng hơn một năm qua
nicolebass95 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Nate!!! He is so sexy especially this season. ;) đã đăng hơn một năm qua
tztz đã đưa ý kiến …
Watch the Get Wylde premiere @BeTrendMe www.betrendme.com đã đăng hơn một năm qua
MinnieStar1 đã đưa ý kiến …
add me,cutie gal here đã đăng hơn một năm qua
serenate_brucas đã đưa ý kiến …
New spot look is perfection...! I tình yêu it <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
2Chewy đã đưa ý kiến …
that banner is too hot for me <333
LOL, I tình yêu it! Nate deserves a nice spot look. đã đăng hơn một năm qua
heart
obsessedgirl đã đưa ý kiến …
tình yêu THE NEW LOOK! ♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
laugh
ufooonek đã đưa ý kiến …
So happy about new banner...is awesome! đã đăng hơn một năm qua
x_breakaway đã đưa ý kiến …
Nate, I tình yêu you. Kbye. đã đăng hơn một năm qua
meh
x0x0 đã đưa ý kiến …
This spot NEED a new banner! đã đăng hơn một năm qua
zzz
vanillaicecream đã đưa ý kiến …
Nate became sooo boring đã đăng hơn một năm qua
SalvatoreBroFTW đã bình luận…
I soooo agreee! its like he doesnt have a storyline anymore! hơn một năm qua
hsm3-fan đã đưa ý kiến …
LOL! Nate: Gloat all bạn want to, just Please... don't tell anyone I danced to Tik Tok! HAHAH! đã đăng hơn một năm qua