Natalie Dormer vai Anne Boleyn Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

angry
fansfunsz đã đưa ý kiến …
she is cruel in the serie đã đăng hơn một năm qua
smile
DeniseAnne đã đưa ý kiến …
This is my new Anne Boleyn and Elizabeth Tudor's spot: link đã đăng hơn một năm qua
big smile
Enchantedfan đã đưa ý kiến …
Over 100 fans! đã đăng hơn một năm qua
heart
AleynaCavill đã đưa ý kiến …
The Most Powerful Queen ; Rest in Peace Anne Boleyn đã đăng hơn một năm qua
Enchantedfan đã đưa ý kiến …
Rest in Peace Anne. Your majesty will never be forgotten. đã đăng hơn một năm qua
heart
peteandco đã đưa ý kiến …
i tình yêu the new spot look :) đã đăng hơn một năm qua
heart
AcidBanter đã đưa ý kiến …
The new banner and biểu tượng are gorgeous! đã đăng hơn một năm qua
heart
peteandco đã đưa ý kiến …
This new biểu tượng is really original, i tình yêu it ! đã đăng hơn một năm qua
smile
peteandco đã đưa ý kiến …
Nice new biểu tượng ! :) đã đăng hơn một năm qua
timeandfate đã bình luận…
Yep! I agree with bạn hơn một năm qua
laugh
Enchantedfan đã đưa ý kiến …
Is it time for a new icon? đã đăng hơn một năm qua
Enchantedfan đã bình luận…
I changed it. I hope y'all like it. hơn một năm qua
peteandco đã bình luận…
yes, it fits perfectly with the banner :) hơn một năm qua
heart
peteandco đã đưa ý kiến …
the new banner is amazing!! great job :) đã đăng hơn một năm qua
smile
peteandco đã đưa ý kiến …
nice new biểu tượng !! đã đăng hơn một năm qua
Enchantedfan đã bình luận…
Thanks. =) hơn một năm qua
AcidBanter đã đưa ý kiến …
Definitely my favourite version of Anne Boleyn! đã đăng hơn một năm qua
Jessicatt đã bình luận…
Mine too! hơn một năm qua
almuno01 đã bình luận…
same here !!!!!!!!! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
peppersalt đã đưa ý kiến …
just perfect Anne Boleyn <3 đã đăng hơn một năm qua
snowwhitesilver đã bình luận…
I very much so agree!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua