Nastia Liukin Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

Percy4eva đã đưa ý kiến …
She has the same birthday as meeeeee!!!! đã đăng hơn một năm qua
smirk
kaylnna đã đưa ý kiến …
nastia great olympian đã đăng hơn một năm qua
heart
xx1dinfectionxx đã đưa ý kiến …
omg!i tình yêu nastia i got her autograph last summer i got her autograph and my coach is her aunt!!shes very strict but thats how great athletes grow!!!luv u nastia:) đã đăng hơn một năm qua
faithcrosser đã đưa ý kiến …
i tình yêu nastia liukin! i hope she makes it to the olimpics of 2012 đã đăng hơn một năm qua
rnj1052 đã bình luận…
Me too I was so upset that she didn't make it!!!! hơn một năm qua
faithcrosser đã bình luận…
Ya it was so sad to see her do her bar routine. But she already won the olympics. hơn một năm qua