NarutoCrypt Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

big smile
NarutoCrypt đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại i have an auction up and made some pics! to see them, go to the hình ảnh section of this club!! đã đăng hơn một năm qua
smile
GiftUzamaki đã đưa ý kiến …
i know you!
đã đăng hơn một năm qua
smile
NarutoCrypt đã đưa ý kiến …
i have recently watched durarara! it rocks! đã đăng hơn một năm qua
hmmm
NarutoCrypt đã đưa ý kiến …
i am seriously being stalked. :( đã đăng hơn một năm qua
smile
hinatahyuga123 đã đưa ý kiến …
hello,everyone! đã đăng hơn một năm qua
surprise
NarutoCrypt đã đưa ý kiến …
edroy ngày is coming!!!!!! i think its the 7th of july....
đã đăng hơn một năm qua
Nerdling đã bình luận…
I'm a HUGE Ed/Roy người hâm mộ so bạn can be sure that I'm going to celebrate edroy day! Their too damn adorable together. hơn một năm qua
NarutoCrypt đã bình luận…
:) i will definately friend u if i didnt already!!!!! hơn một năm qua
cake
NarutoCrypt đã đưa ý kiến …
it was my b- ngày recently, too. it was on the 16 th of this month! đã đăng hơn một năm qua
cake
NarutoCrypt đã đưa ý kiến …
Today is the anniversary of Sai and Naruto's marriage!!! happy anniversary!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
KorIMoriTsuki đã đưa ý kiến …
ITZ AN AWSOME LIFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
NarutoCrypt đã bình luận…
thank you! hơn một năm qua
cool
NarutoCrypt đã đưa ý kiến …
This club has nothing to do with the hiển thị of naruto,this club is only about what makes up my life! đã đăng hơn một năm qua
Animeanimal đã đưa ý kiến …
bạn have cute pics! đã đăng hơn một năm qua
NarutoCrypt đã bình luận…
thanx!!!! hơn một năm qua
heart
KorIMoriTsuki đã đưa ý kiến …
KONNICHIWA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!XD đã đăng hơn một năm qua
NarutoCrypt đã bình luận…
Youre awesome! ARIGATO!!!!! hơn một năm qua
NarutoCrypt đã đưa ý kiến …
Hi! i created this club and many others as well! enjoy.... đã đăng hơn một năm qua