Naruto vs full metal alchemist vs bleach Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

doodllecake đã đưa ý kiến …
I like Bleach out of all of them i mean Naruto and FMA is good to but bleach i love:) đã đăng hơn một năm qua
coole440 đã đưa ý kiến …
Since no noe is here I'm just gonna say it..FMA is the best I'm sorry but Naruto and Bleach got nothing on Ed hoặc Al they just...Cant win..Sorry :D đã đăng hơn một năm qua
BeastBoyCahill đã bình luận…
I agree! Nobody can beat the Elric Brothers! And FMA is my yêu thích anime. hơn một năm qua
monkey
naruto252 đã đưa ý kiến …
Doin book báo cáo will do những thông tin cập nhập for club later đã đăng hơn một năm qua
big smile
naruto252 đã đưa ý kiến …
xin chào guy the creator of naruto..... i really dont wanna say the tiêu đề its too long so im back and ill be makin updated to this club đã đăng hơn một năm qua
naruto252 đã bình luận…
im going to start now hơn một năm qua
NarutoCrypt đã bình luận…
i like your icon! hơn một năm qua
Animeanimal đã đưa ý kiến …
kool spot! đã đăng hơn một năm qua