Naruto Shonen Jump Updates

a comment was made to the poll: who is mát, máy làm mát in Naruto girls hơn một năm qua by PureHeroine
a pop quiz question đã được thêm vào: what is Naruto? hơn một năm qua by msyugioh123
a comment was made to the poll: Who has better powers hơn một năm qua by MirindaUzamaki