My Hero Academia yêu thích guys Updates

a video đã được thêm vào: The FULL BACKSTORY of All Might!/ My Hero Academia Origins / Toshinori Yagi cách đây 29 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: AMV All Might | Hall of Fame cách đây 29 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: BOKU NO HERO ACADEMIA「AMV」▪ IN THE END (2018) ▪ (HD) cách đây 29 ngày by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: My Hero Academia Season 4 cách đây 9 tháng by MisterH
a photo đã được thêm vào: *Shoto Todoroki* hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a comment was made to the photo: shoto todoroki hơn một năm qua by shoutocat1010