âm nhạc 2009 Updates

a comment was made to the poll: which girl is better? hơn một năm qua by goatfacewwe
an answer was added to this question: Which Video of Gaga do you like best? hơn một năm qua by taytay7132
a poll đã được thêm vào: Rihanna hoặc Britney Spears? hơn một năm qua by savannahheyes97
a comment was made to the poll: which album is better? hơn một năm qua by kesi
an answer was added to this question: Which Video of Gaga do you like best? hơn một năm qua by dawgfan18
fan art đã được thêm vào: saraa hơn một năm qua by Sara-Silva
a question đã được thêm vào: Which Video of Gaga do you like best? hơn một năm qua by pinkberry16