Mr. hạt đậu, đậu Pop Quiz

The original idea for "Mr. Bean's Holiday" was Mr. hạt đậu, đậu going to ____
Choose the right answer:
Option A France
Option B Los Angeles
Option C Cannes
Option D Australia
 ded99 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save