Mr. hạt đậu, đậu Pop Quiz

What horror movie did Mr.bean and his gf get to see?
Choose the right answer:
Option A Chucky
Option B Saw
Option C Nightmare on elm đường phố, đường phố, street
Option D Night of the living dead
 Sonicfan67 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save