MJ's bạn rock my world Pop Quiz

My life will never be the same 'Cause girl, bạn came and changed The way I walk The way I ____
 My life will never be the same 'Cause girl, bạn came and changed The way I walk The way I ____
Choose the right answer:
Option A thought
Option B talk
Option C walk
 Lovetreehill posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save