Miyavi 雅 Updates

a video đã được thêm vào: Miyavi - Need For Speed hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Miyavi - Holy Nights hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Miyavi - No One Knows My Name hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Miyavi - Super Hero hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 Miyavi songs; which is your favorite? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Miyavi - Jibun Kakumei hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Miyavi - Papa Mama hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Your yêu thích song of Miyavi? hơn một năm qua by Rijouku
a pop quiz question đã được thêm vào: What's Miyavi's main hobbie? hơn một năm qua by katsumiusagi08
a comment was made to the poll: Are there any american những người hâm mộ here?? hơn một năm qua by Pucca83
a photo đã được thêm vào: Miyavi hơn một năm qua by Hidan71
a comment was made to the photo: Miyavi hơn một năm qua by Hidan71
an icon đã được thêm vào: Maya!!! hơn một năm qua by DrumsNBassBaby
a comment was made to the photo: Miyavi hơn một năm qua by DrumsNBassBaby
a comment was made to the poll: Which song do bạn like better? hơn một năm qua by DrumsNBassBaby
a comment was made to the poll: Which Miyavi look do bạn prefer? hơn một năm qua by DrumsNBassBaby
a pop quiz question đã được thêm vào: Why did he start playing the guitar? hơn một năm qua by chizusama
a pop quiz question đã được thêm vào: When is Mayavi's birthday? hơn một năm qua by chizusama
a wallpaper đã được thêm vào: Miyavi in T.O. hơn một năm qua by Hidan71
a comment was made to the photo: Miyavi hơn một năm qua by Laurizm
a comment was made to the photo: Miyavi hơn một năm qua by Laurizm
a comment was made to the photo: miyavi hơn một năm qua by gackt4l8fe
a comment was made to the poll: Are bạn okay with Miyavi being married? hơn một năm qua by Chibiya
a comment was made to the video: Miyavi - no OpenSpace interview 1/2 hơn một năm qua by MissAyame4ever
a link đã được thêm vào: MIYAVI - Official Site hơn một năm qua by Wiizu
a video đã được thêm vào: Miyavi - no OpenSpace interview 2/2 hơn một năm qua by Wiizu
a video đã được thêm vào: Miyavi - no OpenSpace interview 1/2 hơn một năm qua by Wiizu
a video đã được thêm vào: Miyavi interview 2011 (Vienna, Austria) hơn một năm qua by Wiizu
an answer was added to this question: Does anyone have a picture of Miyavi with Melody? hơn một năm qua by Comyv
an answer was added to this question: Does anyone have a picture of Miyavi with Melody? hơn một năm qua by reika_guren
an answer was added to this question: Does anyone have a picture of Miyavi with Melody? hơn một năm qua by MissAyame4ever
a comment was made to the photo: Airi and Daddy!! hơn một năm qua by myra_elric
an answer was added to this question: Does anyone have a picture of Miyavi with Melody? hơn một năm qua by kuroundertaker
a comment was made to the photo: Miyavi's Baby Girl hơn một năm qua by daddykat
a comment was made to the photo: Miyavi hơn một năm qua by daddykat
a pop quiz question đã được thêm vào: What is miyavi's yêu thích food? hơn một năm qua by yaoi141
a comment was made to the photo: Miyavi hơn một năm qua by Hidan71
a comment was made to the article: Miyavi's a Daddy!! hơn một năm qua by deathnoteluv123
a reply was made to the forum post: Miyavi's a Daddy!...Again? hơn một năm qua by deathnoteluv123
a comment was made to the icon: Miyavi hơn một năm qua by KPOPwoot
a comment was made to the icon: Shake it, Miyavi hơn một năm qua by KPOPwoot
a question đã được thêm vào: Does anyone have a picture of Miyavi with Melody? hơn một năm qua by SuperUkeChan
an answer was added to this question: How old is Miyavi? hơn một năm qua by SuperUkeChan