Mirai Sarutobi Updates

a photo đã được thêm vào: Mirai cách đây 4 tháng by black-roze
a wallpaper đã được thêm vào: mirai and konohamaru cách đây 4 tháng by black-roze
an icon đã được thêm vào: mirai and tatsumi hơn một năm qua by black-roze
fan art đã được thêm vào: mirai sarutobi hơn một năm qua by black-roze
a video đã được thêm vào: Asuma vs Hidan Rematch | Boruto: Naruto tiếp theo Generations hơn một năm qua by black-roze
a video đã được thêm vào: Asuma | Boruto: Naruto tiếp theo Generations hơn một năm qua by black-roze
a video đã được thêm vào: Sarutobi Mirai Funniest moments #1 猿飛ミライ おかしな瞬間 #1 hơn một năm qua by black-roze