Miley, Demi, and Selena Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 20

heart
allisonb18 đã đưa ý kiến …
i tình yêu selena thêm in the word. and i tình yêu her songs thêm in the word. đã đăng hơn một năm qua
smirk
katykaty12 đã đưa ý kiến …
selena your perffffffffffffffffffffffect đã đăng hơn một năm qua
sbbbbbbbbbb đã bình luận…
be my người hâm mộ hơn một năm qua
dollydiamonds đã bình luận…
ok i will but i dont knw how to add những người hâm mộ can bạn help me??// hơn một năm qua
heart
sbbbbbbbbbb đã đưa ý kiến …
selena is way better i tình yêu herrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr đã đăng hơn một năm qua
dollydiamonds đã bình luận…
xin chào how do i add những người hâm mộ im Mất tích hơn một năm qua
Girl-in-boots đã đưa ý kiến …
Together their perfiction........................
Selena- acting
Demi- singing
Miley- dancing
I'm in awe of them espically Selena!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
paogen đã đưa ý kiến …
I tình yêu Selena and Demi are great !! đã đăng hơn một năm qua
paogen đã đưa ý kiến …
hate miley, selena and mocked demi, who have not seen the video on Youtube watch Youtube and put enter miley cyrus makes fun of selena and demi and they will see that is well bad! đã đăng hơn một năm qua
SelGomez01fan đã đưa ý kiến …
S-E-L-E-N-A TO THE GOMEZ đã đăng hơn một năm qua
hotlia đã đưa ý kiến …
I like all of em đã đăng hơn một năm qua
noplacelikemlbn đã đưa ý kiến …
OT3! đã đăng hơn một năm qua
naily_14 đã đưa ý kiến …
plz join
link
đã đăng hơn một năm qua
SelenaGirl14 đã đưa ý kiến …
Hi Every body i Was hopin u guyz cud tham gia my club
link đã đăng hơn một năm qua
smile
nemifoever132 đã đưa ý kiến …
They are all awesome đã đăng hơn một năm qua
naily_14 đã đưa ý kiến …
xin chào everybody a girl name rosieposie123 calling all miley cyrus người hâm mộ gay look at this

RosiePosie123 picked ♥ No ♥:
WHOEVER LOVES MILEY UR GAY!!!!!CUZ U tình yêu HER!!!!!LOL!!!UR GAY U tình yêu MILEY CYRUS!!!!EWWWWWW!! *PUKING*
đã đăng hơn một năm qua
naily_14 đã đưa ý kiến …
plz tham gia cute thiên thần fanclub đã đăng hơn một năm qua
bukanla đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn guys so much đã đăng hơn một năm qua
ciLciLz đã đưa ý kiến …
Hi everyone! please visit and tham gia this club..
link
thank you! :)
đã đăng hơn một năm qua
jennyslayer101 đã đưa ý kiến …
who would win in a fight miley,selena,demi please bình luận đã đăng hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
Miley hơn một năm qua
jennyslayer101 đã bình luận…
i think selena would win but thanks for commenting hơn một năm qua
anastasiasnow10 đã bình luận…
-------- ether selena hoặc demi i can't pick hơn một năm qua
heart
236209 đã đưa ý kiến …
i tình yêu selena the most...... đã đăng hơn một năm qua
FanHira123 đã đưa ý kiến …
Well Demi iz the best:
Great singer,,passionate voice,,Lovely actress !!!!!!
totally tình yêu her !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i wishhhh i could meet her !!!!!!!!!!1 đã đăng hơn một năm qua
kimmyvip đã đưa ý kiến …
xin chào everyone please tham gia my club it's called kimmyvip
đã đăng hơn một năm qua