Microsoft Windows Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

ediponc đã đưa ý kiến …
Microsft rules. I tình yêu microsoft. đã đăng hơn một năm qua
kicksomebut23 đã đưa ý kiến …
Microsoft>IOS>Android đã đăng hơn một năm qua
supahswagga đã đưa ý kiến …
I tình yêu Microsoft Windows! I just got my brand new Nokia Lumia 521 Thursday! Its so damn awesome!😎👍💖💕💙 đã đăng hơn một năm qua
LPSFanGirl90116 đã đưa ý kiến …
XD đã đăng hơn một năm qua
Patrick-Star54 đã đưa ý kiến …
WINDOWS 8 AVAILABLE! THE DOWNLOAD LINK IS IN HERE! link đã đăng hơn một năm qua
katealphawolf đã đưa ý kiến …
Macs are better đã đăng hơn một năm qua
Vocaloidcode01 đã bình luận…
Fuck off asshole. táo, apple sued Samsung for stealing ideas when it was them stealing from Samsung. Now, excuse me while I track your IP address with my Microsoft computer, find where bạn live, and give bạn a l O N G tongue-lashing and maybe a slap across the face. I'll aslo smash whatever táo, apple products bạn may own. Get the fuck off of the Microsoft spot if bạn don't like Microsoft. hơn một năm qua
KTNGERIC đã bình luận…
alpple is dead just like steve jobs hơn một năm qua
supahswagga đã bình luận…
fuck u bitch! how u gon parade yo đít, mông, ass in a Microsoft Windows fanclub and talk about some mother f**kin' mac bởi Apple?! chó cái, bitch swerve! at least the windows phone has Xbox on it! hơn một năm qua
centurion64 đã đưa ý kiến …
F5 đã đăng hơn một năm qua
Princesskiara15 đã đưa ý kiến …
we need thêm fans! đã đăng hơn một năm qua