trả lời câu hỏi này

Michael Scofield Câu Hỏi

What do bạn think? How does Michael Scofield react?

 What do bạn think? How does Michael Scofield react?
 Kate-Jane posted hơn một năm qua
next question »

Michael Scofield Các Câu Trả Lời

katie_ketusia said:
He would be angry. Lol.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »