Michael Jackson Wall

Next

hiển thị các bài viết 641-650 của 6455

idcwatitis đã đưa ý kiến …
U R WELCOME!!! *PASSES VEXI A cupcake WITH màu hồng, hồng AND WHITE ICING* :) đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
*Eats Vexi's cupcake again* hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
me+cherry on cupcake=me takeing off the quả anh đào, anh đào đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
NO! BLUE AND WHITE ICING IS BABY BOY COLOR! Give me màu hồng, hồng and white icing, instead. :P đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
*Eats Vexi's cupcake* :D hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
YAY!!PINK hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Uhm....No? :D hơn một năm qua
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
YES! Thank bạn idcwatitis. :} đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
bạn are so nice, Rach. LOL. hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Why thank bạn :D hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
ewwww someone put a quả anh đào, anh đào on my cupcake LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
yuck hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
o there tires now hahaha stupidz
đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :P hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
them burgers look nasty >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
sure!!! *passes cupcake to rachelXD2010* đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
Oh. Lol. Can I have a cupcake? :D đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
yay hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
ok!!want sprinkles?lol hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!!I HAZ A CUPCAKE!! đã đăng hơn một năm qua
cake
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
bánh nướng nhỏ đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
AND BLUE AND WHITE ICING!! đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại @ Rachel. Nothing, we're just eating and passing cupcakes. I WANT SPRINKLES THIS TIME! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!!!CUPCAKES!! đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại vexi
oooooooo i want a cupcake with màu hồng, hồng icing and white icing and icing
đã đăng hơn một năm qua
hmmm
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
What's going on? Did I miss something? :P đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Who's leaving? XD hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
I WILL BE hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
idk hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
@MJLegacygirl... Why? hơn một năm qua
big smile
Vexi đã đưa ý kiến …
Thank bạn giiiirl for passing me a damn cupcake. Now I'm happy. đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
WOW hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
U JUST DONT xóa IT! đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
BUT I WANT TO hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
ME+CUPCAKE=ME HAPPY !!YAY!!
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
no it didnt rime
đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
o thank god i thought i was losing my mind hoặc somthin... hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
*buys a cupcake with sprinkles and passes it to misscupcake* đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
stop talkin bout bánh nướng nhỏ cuz I WANT SOME *cries* hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
ahhh!!this tường thingy is giving me a headache!!I JUST WANTED MY CUPCAKE!!...WITH SPRINKLES!! đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
umm sure
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
no it didnt :( đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
I AGGREE WITH CUPCAKE!! đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
i dont only care bout bánh nướng nhỏ i care about mj xin chào that rimed
đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
it did...im so stupid i cant figure it out *cries* hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
stop fakeing hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
it did rime i dont get it LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại neither do i... hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!SO ITS....PEANUTBUTTER thạch, sữa ong chúa TIME!! đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại misscupcake97
checkout gangstaqueen005 on Youtube LOL – Liên minh huyền thoại
and bình luận on all the video ( and yeas all the uploaded video are of mj LOL – Liên minh huyền thoại ) đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
*PASSES cupcake TO VEXI*
đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Well thank you. hơn một năm qua
worried
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
mjlegacygirl wats worng? đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
NOTHING U WOUDNT UNDERSTAND hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
ITS PEANUTBUTTER thạch, sữa ong chúa TIME!!! đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
bạn better give me a damn cupcake. ;] đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
DONT CRY...
đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
UHH IM ALREADY CRYING hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
WELL THEN STOP!!! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
U GUYS WOUDNT UNDERSTAND hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …

u do know i'm kidding right? đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
NOT U hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
DUH hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
to tell u the truth i have no idea but i dont a freakin cupcake in 5 giây i'm gonna be really pissed LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
NO I DONT WANT IT CUZ U ALREADY TOUCHED IT SO U HAVE TO BUY ANOTHER ONE!! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
YA!!! *passes cupcake to mjlegacygirl* đã đăng hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
cool đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
FREE CUPCAKES!!!
đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
EVERYONE GETS A FREE cupcake FROM ME!!! đã đăng hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
yall r makin me hungry!!! jezz

đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
NO I DONT WANT IT ANYMORE U TOUCHED IT!!!LMAO
đã đăng hơn một năm qua
mj4ever202 đã đưa ý kiến …
Chezzeburger! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
NO ITS MINE!!DONT EAT IT!! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
U GUYZ R MAKIN ME HUNGRY!!!
đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
THEN GIVE IT BACK!! ITS MINE!!! đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã đưa ý kiến …
I hate what they did to fanpop! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
IK but u just gotta make the best of it hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại yea hơn một năm qua
PrinceMJluv đã bình luận…
how can bạn make the best out of the worst hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
dose any one like this tường thing i dont?
đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I WANT MA CUPCAKE!!WHO TOOK MA CUPCAKE!! đã đăng hơn một năm qua
PrinceMJluv đã đưa ý kiến …
it's too freaking BIG
đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I WANT A CUPCAKE!!! đã đăng hơn một năm qua
PrinceMJluv đã đưa ý kiến …
this thing isn't kool at all đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!!so wats up?
đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
i tình yêu cupcakes!!Plus mj!!YAY!! đã đăng hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
Michael Jackson is the best person in the world The King Of Pop Lives Forever đã đăng hơn một năm qua