Michael Jackson Wall

hiển thị các bài viết 631-640 của 6455

misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I'M BORED đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
METOO hơn một năm qua
vukvkvv12 đã đưa ý kiến …
MJJ will nvr actually die.... For he is kept alive bởi all of his những người hâm mộ blood and beating hearts............... tình yêu u Michael............. đã đăng hơn một năm qua
mccalamccool đã bình luận…
oh thats so true! he will live in our hearts forever! hơn một năm qua
nadiyah đã đưa ý kiến …
tình yêu all mj fans...4ever michael jackson
long live the king đã đăng hơn một năm qua
UmOkayThen đã đưa ý kiến …
What the? đã đăng hơn một năm qua
MJodella đã đưa ý kiến …
Wow..new.. đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
me+natural music=me sleepy yet relaxed đã đăng hơn một năm qua
caligurl16 đã đưa ý kiến …
OMFGSH theres a tường on here now!!! cool
I tình yêu bạn guys!!! :D <33 đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I MISS MY CAT!!! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
my mom told me i was even crying and screaming his name in my sleep LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
ikr but its cuz i really tình yêu him like if he was my son LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
aw hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
Same here
đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại who me hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
WELL B-BYE
đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
bye hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …

đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
.
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
me+ben= me missing my 5 chó and my cuzins chuột đồng, hamster ( which we killd) and my rabbit which died đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
I MISS MY CAT!!! hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
i mizz my many mANY DEAD AND RANED AWAY động vật LOLZ * CRIES AND CRIES AND CRIES AND BURPS EXCUSE ME LOL – Liên minh huyền thoại * hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
i miss all too and most of them were stolen!!! hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
SAME HERE hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
.
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
.
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
well dang i was just kiddin geez
đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
What? hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
wait wat u talkin bout hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
what hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
what????? hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
me+ben=me missing my cat đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
me+ben= me missing my 5 chó and my cuzins chuột đồng, hamster ( which we killd) and my rabbit which died hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
syr đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Bye, I'm going to spend time with my mom. She means thêm than you.. :P đã đăng hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã bình luận…
:O BYE BYE! x hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Bye Vexi :[ hơn một năm qua
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
Me+Music= Me failing at dancing :\ đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
. đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
me+will u be there=me wanting to see free willy đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
me to hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại justing kidding
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
u ppl make me sick i was suppose to b leaving đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
... how? hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
just kidding hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã bình luận…
wtf!? hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
.. some type of bird
v đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
i like nicki minaj
LOL – Liên minh huyền thoại ITS búp bê barbie đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
No one loves J5 Mike like I do. :P đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
yea hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
NO ONE! hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
NO bạn DON'T! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã đưa ý kiến …
=^..^= <KITTEH! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
awww now i miss my cat hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Aw. :'[ hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
lol
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
@_@ it sees thực phẩm
'
đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
ha thats mine hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
P: <---- It's licking it's lips at you. đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
jkv.kjhozsidhgf;kzjdhg;kdzfih;kljdzfhgk.jdhf.kjghek.fjgbhksdhg;oljsRHgkjsdhfglojxzclbknzdl bktfglkhtkdjbgljdhlkiudrkgkdesngkjdsfkjghbkghlkgkljdhkjdghkjdfghkuffvgjhfivgdlofgh;dfkgl;dgkjdf;diuweguawefh[oiear[ety034ugyidughoiusyoirigshfgiluuruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyoooooooooooooooooo đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
-___________- <----- It's turned on. đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
lmao XD hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
I wonder who made it turned on. ;] hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
I can make boys preggers just bởi walking bởi them..O____O hơn một năm qua
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
@_@ <-----It's on drugs. đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
@( '.')@ lol

đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
lol
đã đăng hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã đưa ý kiến …
@('.')@ << it's a monkey!..? đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
vdfg
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
bvm
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
well i have fav songs from each album
đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
me 2 so it would take me forever to name them all LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Aw, is that bạn Rachel? Lol, jk. đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
yea LOL – Liên minh huyền thoại jk hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
...Uhm...It was supposed to be you..... hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Oh, oh. I see how it is.. hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
It's about time... hơn một năm qua
big smile
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
:B <-----Look! It's a smiley with buck teeth :D đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
:B hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
:B! hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Who else wishes there was a video for Lady In My Life? Like a really sexy video? đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
me!! hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
me * cries * hơn một năm qua
mjjs_sweetheart đã bình luận…
ME!!!!!!!! hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã đưa ý kiến …
My favourite song off Dangerous is... KEEP THE FAITH. đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
yes exactly hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
MINE IS LADY IN MY LIFE. Sexy as hell song. ;] đã đăng hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã bình luận…
;) hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã đưa ý kiến …
My favourite album bởi Michael Jackson is... DANGEROUS. đã đăng hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã đưa ý kiến …
MY FAVOURITE SONG bởi MICHAEL JACKSON IS.... HUMAN NATURE. đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
if u like nicki minaj hoặc any young money ppl type well say well type ( watever) ym đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
i like vịt đực, drake LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
me+singing=FAIL LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
I also fail at singing. XD hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
My friend told me I sound like a "Cat in a blender" hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã bình luận…
I fail! So I choose to always sing like a retard, so people know I'm not trying :) hơn một năm qua
big smile
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
:D đã đăng hơn một năm qua
tongue
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
:P
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …

đã đăng hơn một năm qua
hmmm
CornChips đã đưa ý kiến …
I think this new tường would just create thêm spam. đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Um. hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
CornChips đã bình luận…
I hope not. I tình yêu this club. hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Yeah, but it's still my opinion that Lisa's better. đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
i no dat hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Lol. hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
thats ok everybody is different hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
no offense but mj is better srry but tình yêu her hát lol
đã đăng hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã đưa ý kiến …
since when has there been walls on fanpop LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Like an giờ ago.. hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
today i think hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã bình luận…
Ooooh! Cuz I was on it this morning and there were no walls.. -.- hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
bye yall brb tomorrow PEACE \/ đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
@misscupcake; link đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
ill watch b4 i go hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
wow she sings deep hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Yes, she does. That's what I tình yêu about her voice. I tình yêu deep voices. hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
bye
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
have a last.fm đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
I GTG EVERYONE ILY đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Byeee :D hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Aw, bye. ily more. hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
? đã đăng hơn một năm qua
ImmaBeGaga đã đưa ý kiến …
THIS IS SHOCKING! *no sarcasm* Since when!? đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
? đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại @ IBG đã đăng hơn một năm qua
big smile
ImmaBeGaga đã đưa ý kiến …
WOW! fanpop HAS A WALL! đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Yes'm :D hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
duh LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
yea i never heard her sing đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
She's amazing. hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
can u give me a link to one of her songs hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
me neither hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
is lisa a good singer
đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Yeah hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Lisa's an amazing singer. hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
i do vexi
đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
bạn do what? hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
have a last.fm hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
People have been treating me differently since they found out I prefer Lisa Marie over Michael... đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
They need to grow up. Not everyone is going to have the same opinion as them. hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
i still luv ya!!! (no homo) hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
ily more! :D hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
yay!!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
ok...I Mất tích ALL MY MONEY IN LOTERIA đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
CAN WE TALK ABOUT SOMETHING MORE...FUN??? đã đăng hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
hello everybody watcha doin? đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
IM SITTIN...BEIN BORED..HBU hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
yeah i'm the same so do bạn like the wall? hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
ANSWER WHAT??
đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Answer me! :O đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Well..I think bạn know I already have Last fm...That's why I didn't answer XD hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
NO...I DONT SRRY! hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Lol. I know that, Rach. But of course. :] hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
LETS TALK ABOUT SOMETHING NEW..
đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
IM BORED... đã đăng hơn một năm qua
RachelXD2010 đã bình luận…
Same :\ hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
.......BOREDOMNESS!! hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
same hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
CHOCOLATE!!!YAY!! đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Does any one of bạn have a last.fm? link đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
me hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
yay!!! the tường thing isnt as bad as i thought... đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
IKR? hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
YA!!! U R RITE!!! hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
yea hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại GLAZED
đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
RED VELVET, TOO! Yum. đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
ikr!!! YUMMY!! hơn một năm qua
heart
RachelXD2010 đã đưa ý kiến …
I very much enjoy glazed donuts... :D đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã bình luận…
me 2 LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
well i meant 8mins:20secs but nows a good time
đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
White powdered donuts! Damn! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
ooohhhh!!! red velvet donut!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
yae
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
glazed
đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Can we say it now? đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!!DONUTS I WANT WITH SPRINKLES PLZZZ!!! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
ok!!! i will!!!
đã đăng hơn một năm qua
cloudy
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
well say ur fave donut flavor thing at 8:20
lol
đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
yes we can! *passes vexi a donut*
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
at 8:20 everyone say there yêu thích icing color
LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Then can we have donuts? đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YEA NO thêm UPCAKES...CUZ I HAZ DONUT!!YAY!! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
well....i have a brownie!!!! hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
OK!
đã đăng hơn một năm qua
kittygurl05 đã đưa ý kiến …
um no thêm bánh nướng nhỏ okk PEACE đã đăng hơn một năm qua