Mekaku City Actors Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

alice1919119 đã đưa ý kiến …
Summertime Record...! *_* T_T
It was such a great song, it made me cry... TAT đã đăng hơn một năm qua
JLBP7 đã đưa ý kiến …
i reached ep 9, it's pretty good, i hear the manga's still running so i should check that out when it's done đã đăng hơn một năm qua
michelle1654 đã đưa ý kiến …
The full opening is finally here. asdfghjkl đã đăng hơn một năm qua
cake
mimansa đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Kaanooo!!!:) đã đăng hơn một năm qua
UnicornRainbowz đã đưa ý kiến …
Does Mekaku City Actors`s manga come out yet??? If it did where can i read it????? Thanks :} đã đăng hơn một năm qua
Neko-Tohka đã bình luận…
It's called Kagerou Days hơn một năm qua
Gwiazdeczka đã đưa ý kiến …
25th người hâm mộ :) đã đăng hơn một năm qua
maro-chan đã đưa ý kiến …
RAWS>>link
english sub will release 2 hours more.. đã đăng hơn một năm qua
maro-chan đã đưa ý kiến …
Friendly reminder:please add in nguồn and creadit to images/videos(fanart) before upload.
and few thêm days till anime!!!YAAAAY đã đăng hơn một năm qua
Sasaki- đã bình luận…
Yah i am so excited for this anime to come out!. Only 2 thêm days left untile Mekaku City Actors comes out!. :D hơn một năm qua
big smile
mimansa đã đưa ý kiến …
I m really looking phía trước, chuyển tiếp to it!!! đã đăng hơn một năm qua
michelle1654 đã đưa ý kiến …
I'll just say a week left since I don't know when the subs will come out. I'm so hype! This is torture ;—; đã đăng hơn một năm qua
big smile
Cutepet87 đã đưa ý kiến …
20 fans! Woot! đã đăng hơn một năm qua