Megurine Luka Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 30

heart
RougeTheBat844 đã đưa ý kiến …
Luka-chan is so cute <3 đã đăng hơn một năm qua
CreepyCute đã đưa ý kiến …
...I....I've finally found my people!!! *fangirling* đã đăng hơn một năm qua
heart
biatsukimori đã đưa ý kiến …
555 người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
happygirl22 đã đưa ý kiến …
Luka is my yêu thích Vocaloid! :D đã đăng hơn một năm qua
Fork đã đưa ý kiến …
Just joined this club, this club doesn't have enough những người hâm mộ ~ It deserves more, Lukas awesome đã đăng hơn một năm qua
Phucminhnguyen đã bình luận…
Sooo true!! hơn một năm qua
Zelink4ever đã đưa ý kiến …
Hey, please tham gia Luka Megurine club, It is Luka Megurine, not Megurine Luka. đã đăng hơn một năm qua
-Breadqueen- đã bình luận…
Already joined ^_^ hơn một năm qua
big smile
Luka03 đã đưa ý kiến …
Awww! My own club? bạn shouldn't have! :3 đã đăng hơn một năm qua
heart
giz55186 đã đưa ý kiến …
My yêu thích Luka song is just be friends:D đã đăng hơn một năm qua
sunny
giz55186 đã đưa ý kiến …
Luka is one of my yêu thích vocaloids:D đã đăng hơn một năm qua
_Gakupo_ đã đưa ý kiến …
Awww~! So many wonderful luka pictures for me to look at~! đã đăng hơn một năm qua
-MissRarity- đã đưa ý kiến …
Got all the pop câu đố right!! :3 đã đăng hơn một năm qua
Veline_Shee đã đưa ý kiến …
Luka's album titled ENDLESS SUMMER bởi koharaP was awesome! bạn guys gotta check this one out! XD đã đăng hơn một năm qua
rittyC đã bình luận…
twas awesome hơn một năm qua
heart
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
Luka in the song From Sandplay hát of the dragon is so COOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^_^ đã đăng hơn một năm qua
Luka_M_ đã đưa ý kiến …
i tình yêu this club soo much đã đăng hơn một năm qua
smile
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
Her appearance is really sweet!! đã đăng hơn một năm qua
jazzagentplover đã đưa ý kiến …
SWEET! I am the 300th fan! đã đăng hơn một năm qua
hmmm
ceidon đã đưa ý kiến …
why is that almost everybody tình yêu miku??? i don't understand.. đã đăng hơn một năm qua
jazzagentplover đã bình luận…
I like all vocaloid equally... hơn một năm qua
NaomiCuteNeko đã bình luận…
all the vocaloid are good..? :D hơn một năm qua
big smile
ceidon đã đưa ý kiến …
LUKA IS THE BEST!!!right guyzss?
i'm luka forever! đã đăng hơn một năm qua
kikyo99 đã bình luận…
right!! luka is better than miku :) hơn một năm qua
AlyssaStripe123 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Luka Rin and Len. ;3 đã đăng hơn một năm qua
NanomiTsuki đã đưa ý kiến …
hi everyone xD Luka is so Cool xD đã đăng hơn một năm qua
jewelvang99 đã bình luận…
YEA GO LUKA!!!!! hơn một năm qua
big smile
mikio đã đưa ý kiến …
LUKA !!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cheakmate đã đưa ý kiến …
oh poop it did nt work đã đăng hơn một năm qua
jewelvang99 đã bình luận…
WHAT DIDN'T WORK? hơn một năm qua
cheakmate đã bình luận…
oh i think i tried to đăng tải a bức ảnh in the text hoặc like a link hơn một năm qua
cheakmate đã bình luận…
it didn't work hơn một năm qua
cheakmate đã đưa ý kiến …
I tình yêu LUKA MEGURINE! here is luka squid thingy file:///home/mikugirl/Desktop/Downloads/moving%20megurine%20luka%20squid%20thingy.gif
đã đăng hơn một năm qua
animegrl52p đã bình luận…
bạn mean Tako Luka? I tình yêu tako!!!! hơn một năm qua
smile
Luka_Lovable đã đưa ý kiến …
I tình yêu Luka <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
naira_medina_p4 đã đưa ý kiến …
just be friend is my favourit song XD đã đăng hơn một năm qua
ultrasonic34 đã đưa ý kiến …
The Tear of the Sword was amazing. đã đăng hơn một năm qua
hatsune_miku01 đã đưa ý kiến …
@ korasummer: ur right!! đã đăng hơn một năm qua
korasummer đã đưa ý kiến …
only 85 fans? Luke deserves more! -- のみ 85 のファンですか?ルカは、詳細に値する ! đã đăng hơn một năm qua
heart
SmallFrySAYWHAT đã đưa ý kiến …
tình yêu all the pictures in this club! :D đã đăng hơn một năm qua
cake
Kogami đã đưa ý kiến …
Happy birtday Megurine Luka! :D đã đăng hơn một năm qua
Kogami đã bình luận…
*birthday hơn một năm qua