trả lời câu hỏi này

Megurine Luka Câu Hỏi

Hey! I'm a DIEHARD Luka fan. Can bạn tell me your yêu thích song bởi her, so I can listen to thêm of her work?

My absolute yêu thích is No Logic.
 Hey! I'm a DIEHARD Luka fan. Can bạn tell me your yêu thích song bởi her, so I can listen to thêm of her work?
 CreepyCute posted hơn một năm qua
next question »

Megurine Luka Các Câu Trả Lời

AquaMarine6663 said:
My yêu thích song is The Tailor cửa hàng on Enbizaka.
Lovely, I'd say.
select as best answer
 My yêu thích song is <i>The Tailor cửa hàng on Enbizaka.</i> Lovely, I'd say.
posted hơn một năm qua 
next question »