Megara Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

angry
fansfunsz đã đưa ý kiến …
i have dislike/hate/bashing her from the beginning(and in on my 1rst game too also)from the classic(with Others charachters) đã đăng hơn một năm qua
Aurychansan đã bình luận…
Lo so cách đây 5 tháng
Aurychansan đã bình luận…
Si cách đây 5 tháng
Aurychansan đã bình luận…
Ciao figlia cách đây 5 tháng
sam_oftherock đã đưa ý kiến …
my yêu thích Disney girl bởi far! everyone forgets about her, but shes so awesome!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Let_It_Go đã đưa ý kiến …
*squeals* Oh my gosh, yes! I tình yêu Meg! I have been searching for a club like this for so long! She is so stunning and I tình yêu her personality! đã đăng hơn một năm qua
PrincessErika đã đưa ý kiến …
She is so beautiful! đã đăng hơn một năm qua
heart
VirgiineShaka đã đưa ý kiến …
waa i tình yêu megara đã đăng hơn một năm qua
cool
MagicPrincess đã đưa ý kiến …
26/02/2012--------My first non Disney Princess thông tin các nhân icon!!!! Megara!!! xxxx B-) đã đăng hơn một năm qua