trả lời câu hỏi này

Mary-Kate & Ashley Olsen Câu Hỏi

who r they dating?

 princess829 posted hơn một năm qua
next question »

Mary-Kate & Ashley Olsen Các Câu Trả Lời

Zashleyfan16 said:
Ashley is dating Justin Bartha
Mary-Kate is not dating any one.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
What.. Mary-Kate have a boyfriend..!
RemindMe posted hơn một năm qua
next question »