Manatees are sweeter than bạn Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

Aurychansan đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
crying
CatValentine09 đã đưa ý kiến …
The Girl bạn just called fat? She has been starving herself & has Mất tích over 30lbs. The Boy bạn just called stupid? He has a learning disability & studies over 4hrs a night. The Girl bạn just called ugly? She spends hours putting makeup on hoping people will like her.The Boy bạn just tripped? He is abused enough at home. There's a lot thêm to people than bạn think. Please repost this. together we can stop bullying in it's tracks. đã đăng hơn một năm qua