Mamegoma Updates

a comment was made to the poll: What do mamegoma like to eat? hơn một năm qua by sealwhite
a poll đã được thêm vào: What do mamegoma like to eat? hơn một năm qua by kkpig
a wallpaper đã được thêm vào: mamegoma hình nền hơn một năm qua by crunchypeanut12
a pop quiz question đã được thêm vào: What's the mamegoma name on Mamegoma's video? hơn một năm qua by MariaRegina999
a photo đã được thêm vào: Mamegoma in my bag! hơn một năm qua by ChocoBunny99