Mallrats Updates

a comment was made to the poll: Who makes the best duo in the film? hơn một năm qua by CharlieSheenLuv
a link đã được thêm vào: Jason Mewes on FEARnet hơn một năm qua by BillyKrueger