Malia Tate Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

cool
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
People say Malia is dumb. Here’s what I say: Malia has been được trao only a few months to study/learn everything. She’s missed eight years of education and yet she’s a senior. I think that’s pretty genius. đã đăng hơn một năm qua
heart
dacastinson đã đưa ý kiến …
I tình yêu her !! But I hate that she gets so much hate form the TW fandom just because she's Stiles' tình yêu interest! Poor baby! <3 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Don´t see why the fandoom hates her, she is so light and funny. hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
I don't understand those haters. What did they expect? That Stiles was going to sit tight and wait patiently, until Lydia makes a move? Lydia doesn't even see him that way. hơn một năm qua
big smile
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
Joined :) đã đăng hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
Stunning Spot Look bởi modernfan! Thank You... đã đăng hơn một năm qua
modernfan đã bình luận…
bạn can always count on me :) hơn một năm qua