chai rượu lớn chừng hai lít, magnum P.I. Updates

a comment was made to the poll: Would bạn like to tham gia the new Tom Selleck người hâm mộ club? hơn một năm qua by Colleen1954
a video đã được thêm vào: Magnum, P.I. No thêm Mr. Nice Guy. On location in Hawaii with Tom Selleck. hơn một năm qua by Thomasg27
a poll đã được thêm vào: Would bạn like to tham gia the new Tom Selleck người hâm mộ club? hơn một năm qua by fanwizpop
a pop quiz question đã được thêm vào: How many tours chai rượu lớn chừng hai lít, chai rượu lớn chừng hai lít, magnum had to Vietnam? hơn một năm qua by nordman
a question đã được thêm vào: How many tours Magnum had to Vietnam? hơn một năm qua by nordman
a photo đã được thêm vào: 2012 Tom Selleck - Thomas chai rượu lớn chừng hai lít, magnum Calendar hơn một năm qua by AreKay