Magical Girl Lyrical Nanoha Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

cake
3ASV89 đã đưa ý kiến …
Nanoha Takamachi, Happy Birthday! đã đăng hơn một năm qua
3ASV89 đã đưa ý kiến …
195th fan. đã đăng hơn một năm qua
big smile
lucky_gurlz đã đưa ý kiến …
165th người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
laugh
BunnyCloud đã đưa ý kiến …
160th người hâm mộ here :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
haruhime đã đưa ý kiến …
magical girl lyrical nanoha was my first anime i watch.i like fate because she was beautiful. đã đăng hơn một năm qua
big smile
LunaZoro đã đưa ý kiến …
Joined. Very nice club đã đăng hơn một năm qua
laugh
mglncurefate đã đưa ý kiến …
i found other new interesting anime but i miss it so much...and i try re watch it and again,i fall in tình yêu with this anime! đã đăng hơn một năm qua
laugh
frillLyrical21 đã đưa ý kiến …
Joined! i'm very happy now đã đăng hơn một năm qua
smile
mglncurefate đã đưa ý kiến …
150 fans!i hope more! đã đăng hơn một năm qua
mistoryangel1 đã bình luận…
yaaa!!!!!!! hơn một năm qua
mistoryangel1 đã đưa ý kiến …
Magical Girl Lyrical Nanoha A\'s any one seen this season? if not check it out on www.justdubs.net đã đăng hơn một năm qua
mistoryangel1 đã bình luận…
link hơn một năm qua
mglncurefate đã bình luận…
tình yêu THIS SEASON!it's really COOL ! hơn một năm qua
ShippudeN_15 đã đưa ý kiến …
Why this club have little fans?but MSLN have many những người hâm mộ of it but they're not joined it why?why?and this club is so silent...let me make this club thêm noisy and active!!!!!!l đã đăng hơn một năm qua
mistoryangel1 đã bình luận…
i like the way your thinking ill help ya hơn một năm qua
heart
mglncurefate đã đưa ý kiến …
Fate its GREAT!!! tình yêu this anime and character ^_^ đã đăng hơn một năm qua
cool
mglncurefate đã đưa ý kiến …
One of my yêu thích anime ! \(^o^)/
and its coolest magical girl/mahou shoujo đã đăng hơn một năm qua
TsumiTsukari đã bình luận…
Fate Testarossa for ever ^w^ hơn một năm qua
heart
Arinsan77 đã đưa ý kiến …
tình yêu it! đã đăng hơn một năm qua
Sejuru đã đưa ý kiến …
awesome story đã đăng hơn một năm qua